Ustawa o kredycie konsumenckim szczegółowo definiuje, w jaki sposób mają być przedstawiane kredyty gotówkowe, te tanie i te drogie. Wynikające z przyjętych w całej Unii Europejskiej regulacji przepisy obowiązują przy umowach zawieranych w związku z wszelkimi kredytami