Jako że obecnie na rynkach finansowych całego świata panuje strach przed kryzysem oraz nieufność pod względem pozyskiwania dochodów, banki straciły większość ze swojej „dobrej woli” udzielania kredytu każdemu, kto tylko o to poprosi i stały się bardziej