Wyborca ? mistrzowska

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (8 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

1. Wyraziła/ił i uzasadniła/ił swoje zdanie na temat udziału obywateli w formach demokratycznego sprawowania władzy samorządowej i państwowej. Zna istotę społeczeństwa obywatelskiego.
2. Potrafi wskazać, na czym polega samorządność drużyny w realizacji zadań.
3. Prześledziła/ił programy partii politycznych w Polsce, zwracając uwagę na główne problemy społeczne, na które one odpowiadają. Zapoznała/ał się z układami sił partyjnych w Niemczech, Anglii i Francji oraz w innych, budzących zainteresowanie, krajach.
4. Wzięła/wziął udział w wyborach do samorządu uczniowskiego lub władz samorządowych i państwowych.
5. Rozumie mechanizmy sprawowania władzy w państwie demokratycznym, rolę wyborów i zasadę pomocniczości państwa.

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale SPRAWNOŚCI HARCERSKIE: