Uważny pieszy

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (1 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...

1. Poznała/ał zasady ruchu drogowego w mieście, uczestnicząc w za?jęciach organizowanych w miasteczku ruchu drogowego.
2. Samodzielnie, pod okiem drużynowego, przeprowadziła/ił zastęp przez co najmniej dwa ruchliwe skrzyżowania oznakowane sygnali?zacją świetlną.
3. Poznała/ał zasady poruszania się w terenie niezabudowanym i potrafi zastosować je w praktyce, np. prowadząc zastęp na wędrówce.
4. Spopularyzowała/ał wśród kolegów w interesującej formie podsta?wowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.
Mały optyk
1. Poznała/ał i przestrzega zasad higieny wzroku podczas pracy, nauki, w domu, na wycieczce itp. i propaguje je wśród kolegów.
2. Poznała/ał rodzaje szkieł optycznych i zrealizował(-a) co najmniej trzy recepty okulistyczne.
3. Dokonała/ał drobnych napraw okularów swoich kolegów.
4. Wyczyściła/ił za pomocą odpowiednich środków szkła korekcyjne, utrzymuje je w czystości.

Przeczytaj poprzednie wpisy dziale SPRAWNOŚCI HARCERSKIE: