Lekcja nr 10 – Grafika – Wstawianie grafiki do dokumentu

Słabo.Takie sobieŚrednieFajneSuper (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Podstawowa konstrukcja ma następującą postać:

< IMG SRC="plik_graficzny" >
Jeśli nie stosujemy żadnych dodatkowych parametrów, obrazek jest ustawiany przy lewym brzegu dokumentu i ma wielkość oryginału.

Wielkość obrazka możemy regulować za pomocą parametrów HEIGHT (wysokość) i WIDTH (szerokość).

Przy zwiększaniu wymiarów w stosunku do wartości oryginalnych maleje rozdzielczości obrazka na ekranie przeglądarki.

Parametr BORDER=x pozwala wyświetlić wokół obrazka ramkę o grubości równej x pikseli:

< IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=120 HEIGHT=160 BORDER=5 >
Parametry VSPACE (vertical space) i HSPACE (horizontal space) pozwalają ustalić odległość obrazka, w pikselach, od oblewającego go tekstu:

< IMG SRC="tucows.gif" HSPACE=50 >
< IMG SRC="tucows.gif" VSPACE=50 >
Parametr ALIGN=abc, ustawia obrazka w stosunku do oblewającego go akapitu.

Konstrukcja ma postać:

< IMG SRC="obrazek" ALIGN=abc >
parametr może przyjmować wartości left (tekst po lewej stronie), right (tekst po prawej stronie), top (tekst przy górnej krawędzi grafiki), bottom (tekst przy dolnej krawędfzi grafiki) i middle (tekst w środku grafiki).

Jeśli chcemy, aby osoby korzystające z Internetu w trybie tekstowym wiedziały, co zawiera obrazek, możemy wstawić dodatkowo parametr ALT=”informacja”.

Obrazek można oczywiście umieścić w komórce tabeli, wstawiając między znacznikami komórki < TD >< /TD > definicję obrazka, co można wykorzystać do tworzenia efektownie wyglądających obramowań.

——————————————————————————————————-
Przy tworzeniu kursu korzystałem min. z http://webmaster.helion.pl/kurshtml/