RATOWNIK/RATOWNICZKA ***

1. Skompletował/a torbę pierwszej pomocy dla drużyny na rajd, wycieczkę lub biwak.2. Zaradził/a w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością).3. Zaradził/a w przypadku utraty przytomności. Ułożył/a poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. 4. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował/a różne

Czytaj dalej...

Elektrotechnik**

1. Poznała/ał zasady działania maszyn elektrycznych: prądnicy, transformatora, prostownika, akumulatora, silnika. 2. Zna i stosuje się do przepisów BHP w pracy w zakresie prądów silnych.3. Wykryła/ył ? poszukując w systematyczny sposób ? uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku (lampa, żelazko

Czytaj dalej...

Wyga górski ***

1. Zdobyła/ył 3 szczyty wybranych 2 pasm górskich.2. Ukończyła/ył kurs pierwszej pomocy. Stosuje zasady racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, umie obliczyć czas marszu, zna niebezpieczeństwa gór.3. Ma ekwipunek turystyczny, niezbędny do wędrówki po górach i umie go konserwować.4. Wykonała/ał kronikę jednej

Czytaj dalej...